cerkiew.pl

16 października 2019, tłum. Gabriel Szymczak

Sakrament duszy

Sakramenty nie tyle przekształcają rzeczy w coś innego, co ujawniają je takimi, jakimi one są. Wszystkie rzeczy wskazują na Boga i uczestniczą w Bogu, który jest „Jedynym Prawdziwie Istniejącym”.
15 października 2019, tłum. Dominika Kovačević

Praktykowana soborowość

Rozważania metropolity Jerzego (Khodr)
14 października 2019, tłum. Michał Diemianiuk

Słowo na święto Opieki Matki Bożej

Światłym świętem jest święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy! Ono świadczy nam o wielkiej chwale, którą ukoronowana jest Przenajświętsza Matka Boża na niebiosach.
13 października 2019, tłum. Klaudia Ambrożewicz

Myśl o tym, co dobre dla tego, kogo kochasz

Kochać oznacza myśleć o tym, co dobre dla drugiej osoby - choć czasem powoduje to ból...
12 października 2019, tłum. Klaudia Ambrożewicz

"Nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie..."

Bóg prowadzi człowieka tylko Jemu wiadomymi ścieżkami; pomimo naszego oporu (staramy się dopiąć swego, nie słuchamy Go) On delikatnie przybliża nas do Królestwa Bożego.
11 października 2019, Piotr Sterlingow

Przyjaciele Boga: Święty Justin (Popović)

Sylwetki współczesnych świętych i starców, kontynuatorów tradycji Świętych Ojców.
10 października 2019, tłum. Gabriel Szymczak

Magnetyzm prawosławia

Uwielbiam ortodoksyjny styl „albo tak, albo wcale”; to jest wiara. Jesteś powołany do życia, które stawia wymagania i obiecuje jeden prosty dar: Obecność Boga od teraz do wieczności.
09 października 2019, tłum. Michał Diemianiuk

Słowo w dzień świętego apostoła Jana Teologa

Jeśli tak wielcy byli święci apostołowie, to co powiedzieć o apostole i ewangeliście Janie Teologu, który był umiłowanym, wybranym uczniem Chrystusowym?
08 października 2019, tłum. Dominika Kovačević

Ustrój soborowy w Kościele Wschodnim

Rozważania metropolity Jerzego (Khodr)
07 października 2019, tłum. Gabriel Szymczak

Zwycięstwo nad śmiercią

Nieśmiertelność jest dla nas faktem, a święci – tak bliscy nam - są tego żywym przykładem, bardzo nam bliskim. Śmierć naprawdę nie istnieje, jeśli wierzymy w Chrystusa i Jego zmartwychwstanie.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|