cerkiew.pl

27 sierpnia 2020, tłum. Gabriel Szymczak

Czyń dobro, które możesz czynić

Bóg nieustannie daje nam możliwość czynienia dobra. Czy to w kontemplacji, pracy czy zabawie, akcie miłosierdzia czy modlitwie, dobro jest zawsze możliwe.
26 sierpnia 2020, tłum. Gabriel Szymczak

Głębia, którą przynosi modlitwa

Osobiste Przemienienie, odzwierciedlające chwałę Bożą, nie jest jakąś bajką, którą czytamy naszym dzieciom. To jest rzeczywistość.
25 sierpnia 2020, tłum. Gabriel Szymczak

"Kiedy będzie bezpiecznie" - czyli nigdy

To, co przykrywa całe ludzkie lenistwo i załamanie, idące w ślad za duchowym upadkiem, to samooszukiwanie się.
To słowa: „Wrócę do cerkwi, kiedy znowu będzie bezpiecznie”.
24 sierpnia 2020, tłum. Joachim Jelisiejew

Modlitwa i życie (część 7)

Jest różnica pomiędzy tym, jak widzimy Boga-Króla w ziemi egipskiej, w gorącej pustyni oraz w nowych warunkach Ziemi Obiecanej. Król staje się człowiekiem. Bóg wciela się, wchodzi w historię ludzkości. Przyjmuje On ciało, które czyni Go częścią całego kosmosu, razem z jego tragedią wywołaną ludzkim upadkiem.
23 sierpnia 2020, tłum. Gabriel Szymczak

Zmusić się do modlitwy

Jest takie niemal magiczne słowo, które często powoduje pozytywne zmiany i czyni nas lepszymi ludźmi. To słowo to „muszę”. To słowo wymagające, motywujące i dyscyplinujące.
22 sierpnia 2020, tłum. Gabriel Szymczak

Strach przed spowiedzią

Strach przed spowiedzią zaczyna zanikać dopiero wtedy, gdy miniemy już punkt zrozumienia spowiedzi jako interakcji międzyludzkiej i uznamy ją za działanie Chrystusa.
21 sierpnia 2020, tłum. Gabriel Szymczak

W obliczu niepewnej przyszłości

Wiara jest żywą, dynamiczną rzeczywistością i jeśli nie będziemy o nią świadomie dbać, uschnie i umrze!
20 sierpnia 2020, o. Mariusz Synak

Rozterki translatorskie - cz. IV

Radiowe audycje z ks. Mariuszem Synakiem
19 sierpnia 2020, tłum. Gabriel Szymczak

Zgorszenie Przemienienia

Przemienienie Bożego stworzenia jest dla nas szokiem. Jest przejawem miłości Boga, która ignoruje wszelkie zgorszenia, z wyjątkiem tego, co jest brakiem miłości.
19 sierpnia 2020, przygotował Michał Diemianiuk

Wybrana hymnografia święta Przemienienia Pańskiego

"Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, objawiając uczniom Twoim chwałę Twoją na ile mogli pojąć."
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|