cerkiew.pl

Aktualności


18 lutego 2018, tłum. Michał Diemianiuk

Słowo w niedzielę seropustną. Wspomnienie wygnania Adama z raju

I oto dzisiaj już ostatni dzień w przedsionku Wielkiego Postu. W ten dzień wspomina Cerkiew straszną tragedię, która dokonała się z rodzajem ludzkim w zaraniu jego historii – wygnanie go, w osobie wspólnego dla nas wszystkich praojca Adama, sprzed oblicza Bożego, wygnanie Adama z raju.
17 lutego 2018, tłum. ks. Henryk Paprocki

Synaksarion Niedzieli Seropustnej. Wspomnienie Wygnania Adama. Niedziela Przebaczenia Win.

W przeddzień Wielkiego Postu wspominany wygnanie z Raju Adama oraz dokonujemy Obrzędu Przebaczenia Win.
17 lutego 2018, Adrian Kazimiruk

List wielkopostny metropolity Sawy

"W życiu Cerkwi nastał szczególny czas, mający ogromne znaczenie w życiu każdego wiernego prawosławnego. Nastał czas świętej Czterdziesiątnicy, który cechuje modlitwa, post i pokajanie..."
16 lutego 2018, Sławomir Kiryluk

Święty Chirurg i Łaźnie

Od listopada ubiegłego roku trwa tradycja służenia Liturgii Świętej w cerkwi w Łaźniach, we wsi znajdującej się na terenie monasterskiej parafii w Supraślu.
14 lutego 2018, Tamara Samsonowicz

Doroczne święto muzyki cerkiewnej w Bydgoszczy

10 lutego w Bydgoszczy odbyło się coroczne zapustowe spotkanie poświęcone muzyce cerkiewnej „Bliny”.
14 lutego 2018, Patryk Miżołemski

Wieczór kolęd w Dolicach

3 lutego w Dolicach w województwie zachodniopomorskim odbyło się wieczorne spotkanie z kolędą.
13 lutego 2018, Jarosław Charkiewicz

Apostołowie i im równi

Nakładem Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej ukazała się książka Jarosława Charkiewicza „Apostołowie: hagiografia i ikonografia”.
13 lutego 2018, ks. Marek Kiślak

I spotkanie terenowe BMP Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej: Buczyna

11 lutego w Parafii św. Dymitra w Buczynie odbyło się pierwsze terenowe spotkanie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.
13 lutego 2018, tłum. Michał Diemianiuk

Człowiek - istota oskarżona. Przemyślenia na niedzielę o Sądzie Ostatecznym

W tym będzie zawierać się wielka nowość Dnia Sądu. Ludzie nagle dowiedzą się, że wszystko, co uczynili – to zrobili samemu Chrystusowi. Okłamali samego Chrystusa, wstawili się za samego Chrystusa, okradli samego Chrystusa, samemu Chrystusowi otarli łzy lub przewiązali rany.
12 lutego 2018, tłum. Dominika Kovacević

Niedziela o Sądzie Ostatecznym – metropolita Jerzy (Khodr)

Cerkiew zechciała przed wejściem w Wielki Post tego, byśmy zrozumieli, że jest on okazją do spotkania człowieka w miłości. Bóg nie zważa na twoje powstrzymywanie się od pokarmu, lecz na to, byś dał to, czego nie zjadłeś temu, kto nie ma co jeść. I jeśli osądziłeś sam siebie i prowadziłeś się dobrze, to Bóg nie osądzi ciebie.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|