cerkiew.pl

Aktualności

20 marca 2017, Urszula Glińska

Wsparliśmy „Prawosławie w Polsce” oraz „Kolory Prawosławia. Polska”

Fundacja Dialog Narodów, obok Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogła wesprzeć kolejne ciekawe, potrzebne oraz niezwykle prestiżowe wydawnictwa prezentujące dziedzictwo kultury wschodniosłowiańskiej na ziemiach polskich.
20 marca 2017, tłum. Michał Diemianiuk

„Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia”

Kazanie Metropolity Limassol Atanazego odnoszące się do Wielkiego Postu.
20 marca 2017, Urszula Glińska

Fundacja Dialog Narodów pośród „tych, które czynią dobro…”

Podczas I Gali Organizacji Pozarządowych – „Organizacja Pozarządowa 2016”, Fundacja Dialog Narodów znalazła się wśród podmiotów wyróżnionych za „przyczynianie się do rozwoju województwa lubelskiego, umacnianie wizerunku organizacji pozarządowych oraz upowszechnianie dobrych praktyk”.
20 marca 2017, Kinga Wieremiejuk

Wielkopostna Zbiórka Żywności

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej przeprowadziło Wielkopostną Zbiórkę Żywności.
20 marca 2017, tłum. Michał Diemianiuk

O adoracji Krzyża

Komentarz św. Jana Damasceńskiego na Niedzielę Krestopokłonną.
20 marca 2017, tłum. ks. Henryk Paprocki

Synaksarion Trzeciej Niedzieli Wielkiego Postu - Adoracja Krzyża

Zapraszamy do zapoznania się z powodem, dla którego w trzecią niedzielę Wielkiego Postu adorujemy Krzyż Pański.
18 marca 2017, Ks. Igor Habura

Wielkopostna podróż przez Biblię cz. 3

Prezentujemy kolejną część felietonu zachęcającego do czytania Pisma Świętego w czasie Wielkiego Postu.
17 marca 2017, ks. prot. Andrzej Misiejuk

Młodzieżowa pielgrzymka wielkopostna do Poczajowskiej Ławry

W dniach 9-12 marca odbyła się wielkopostna pielgrzymka białostockiej młodzieży prawosławnej do Ławry Poczajowskiej na Ukrainie
17 marca 2017, tłum. Michał Diemianiuk

Żywi w Bogu

Przemyślenia dotyczące istoty śmierci.
17 marca 2017, tłum. Michał Diemianiuk

Sobota trzeciego tygodnia Wielkiego Postu. Wspominanie zmarłych.

Cerkiew kolejny już raz w Wielkim Poście szczególnie wspomina pamięć umarłych. Prezentujemy szersze wyjaśnienie tej praktyki oraz przemyślenia świętych ojców na ten temat.
|<  <<  <  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204    >  >>  >|