cerkiew.pl

Supraskie Środy: Jak nie należy kochać dzieci?

Monaster w Supraślu, 27.11.2019, g. 17:00

Monaster w Supraślu zaprasza do wzięcia udziału w cyklu spotkań teologiczno-duchowych „Supraskie Środy”. Tegoroczna, zimowa odsłona tych wykładów poświęcona będzie tematom związanym z wychowaniem w rodzinie.

Spotkania, które przeznaczone są dla osób wierzących lub poszukujących, cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony parafian supraskiej parafii przyklasztornej, jak i pielgrzymów, zwłaszcza z Białegostoku. Odbywają się one przy herbacie i poczęstunku przygotowanym przez miejscowe siestryczestwo w sali pielgrzyma, co środę, po akatyście do Matki Bożej (początek nabożeństwa o godz. 17.00).

27 listopada - dr Lilia Busłowska - Jak nie należy kochać dzieci?

Serdecznie zapraszamy!