cerkiew.pl

Supraskie Środy: Pobożność i posłannictwo kobiety i mężczyzny

Monaster w Supraślu, 20.11.2019, g. 17:00

Monaster w Supraślu zaprasza do wzięcia udziału w cyklu spotkań teologiczno-duchowych „Supraskie Środy”. Tegoroczna, zimowa odsłona tych wykładów poświęcona będzie tematom związanym z wychowaniem w rodzinie.

Spotkania, które przeznaczone są dla osób wierzących lub poszukujących, cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony parafian supraskiej parafii przyklasztornej, jak i pielgrzymów, zwłaszcza z Białegostoku. Odbywają się one przy herbacie i poczęstunku przygotowanym przez miejscowe siestryczestwo w sali pielgrzyma, co środę, po akatyście do Matki Bożej (początek nabożeństwa o godz. 17.00).

20 listopada - Ihumenia Katarzyna - Pobożność i posłannictwo kobiety i mężczyzny

Serdecznie zapraszamy!