cerkiew.pl

V Dni kultury i piśmiennictwa słowiańskiego "Prolog"

Bielsk Podlaski, 23-26.05.2019

Rozpoczęły się V Dni kultury i piśmiennictwa słowiańskiego "Prolog” w Bielsku Podlaskim.

Nazwa tego ważnego, cyklicznego przedsięwzięcia kulturalno-naukowego pochodzi od najstarszej słowiańskiej księgi rękopiśmiennej z Bielska Podlaskiego. Jest to dwutomowa księga – „Prolog, czyli żywoty świętych na cały rok”, spisane w 1496 r. na zlecenie Sołtana Sołtanowicza, namiestnika bielskiego.

Harmonogram:

23 MAJA 2019
MUZEUM MAŁEJ OJCZYZNY W STUDZIWODACH, ul. Sosnowa 17
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA HISTORYCZNO – KULTUROWA: Podlasie, Polesie i Grodzieńszczyzna
10.00 Wykłady historyczne – część I
11.30 PREZENTACJA KSIĄŻKI Anatola Gładyszczuka: „Zamek Brzeski. Res Publica”
12.15 Wykłady historyczne – część II
15.00 HARMONIA ARCHITEKTURY I PRZYRODY. Teologiczny sens harmonii między sztuką cerkiewną i przyrodą - panel dyskusyjny; prowadzi red. Anna Radziukiewicz
16.30 TAM GDZIE PULWA I LEŚNA WPADAJĄ DO BUGU – wernisaż wystawy fotografii Anatola Gładyszczuka
CERKIEW OPIEKI MATKI BOŻEJ (POKROWSKA), ul. Reymonta 6
17.00 Wsienocznoje Bdienije (Całonocne Czuwanie)

24 MAJA 2019 (św. Cyryla i Metodego)
CERKIEW OPIEKI MATKI BOŻEJ (POKROWSKA) W BIELSKU PODLASKIM
10.00 LITURGIA ŚWIĘTA
Śpiewa chór bizantyjski pod kierunkiem Mikoły Popmichajłowa (Belgrad) i Marcina Abijskiego (Białystok)
RYTMY – SACRUM I PRZYRODA (harmonia architektury sakralnej i przyrody) - wystawa fotografii Anny Radziukiewicz (ogrodzenie placu cerkwi Opieki Matki Bożej)
MUZEUM MAŁEJ OJCZYZNY W STUDZIWODACH, ul. Sosnowa 17
15.00 KONFERENCJA NAUKOWA: Literatura słowiańska oraz muzyka i liturgika bizantyjska na Bałkanach
BIELSKI DOM KULTURY, ul. Kopernika 3
12.30 Koncert zespołu OKOLICA z Zielenogradu k. Moskwy (Rosja)
GMINNY OŚRODEK KULTURY W ORLI, ul. Spółdzielcza 1
18.00 KONCERT zespołu OKOLICA z Zielenogradu (Rosja)

25 MAJA 2019
WIEŚ KOTŁY, gm. Bielsk Podlaski
14.00 KOTŁY NA GOŚCIŃCU LITEWSKIM - święto wsi i prezentacja książki
Wyświęcenie odnowionego krzyża, pieśni i korowody na ulicy w Kotłach, koncert z udziałem wykonawców z Polski, Białorusi, Rosji i Serbii
CERKIEW OPIEKI MATKI BOŻEJ (POKROWSKA) W BIELSKU PODLASKIM, ul. Reymonta
20.00 SŁUŻBA (OFICJUM) O TRZECH ZBOŻNYCH MŁODZIANKACH W PIECU OGNISTYM
Śpiewa: Schola Węgajty wraz z Serbsko-bizantyjskim chórem im. Moisieja Petrowicza z Belgradu

26 MAJA 2019
MUZEUM MAŁEJ OJCZYZNY I TEREN DZIELNICY STUDZIWODY
16.00 KOROWÓD, KONCERT I POTAŃCÓWKA; z udziałem zespołu folklorystycznego MAHDALINA z Kobrynia

Więcej informacji TUTAJ.

Data wydarzenia:
23.05.2019 (Całodzienne) do 26.05.2019 (Całodzienne)
Organizator:
Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Parafia Prawosławna Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim, Stowarzyszenie Schola Węgajty