cerkiew.pl

Wystawa "Nasza Pamięć"

Białystok, Centrum Kultury Prawosławnej, 03-13.03.2019,

Projekt „Nasza Pamięć” zainicjowało Białoruskie Towarzystwo Historyczne wraz z Fundacją Kamunikat.org, Nasza inicjatywa jest otwarta na wszystkich chętnych bez względu na przynależność organizacyjną, a także narodowościową i wyznaniową oraz przekonania polityczne. Prawo do historii i pamięci mają wszyscy obywatele Polski.

Wystawa będzie dostępna przez 2 tygodnie, od  jej otwarcia w trakcie spotkania "Pacyfikacja wsi w powiatach bielskim i hajnowskim w 1946 r.", które odbędzie się 3 marca o 18:00.