cerkiew.pl

Supraskie środy: "O skrusze"

Supraśl, 20.02.2019, g. 17:00

Supraskie środy - wiosna duchowa.

Spotkania z Prawosławiem przy herbacie w Supraskim Monasterze dla wierzących i poszukujących.

Temat "O skrusze" przedstawi ihumen Hiob.

17:00 - Akafist do Bogurodzicy
            Spotkanie w sali parafialnej
            (budynek przy cerkwi św. Jana Teologa)