cerkiew.pl

Uroczystości ku czci św. Antoniego Supraskiego

Supraśl, 16-17.02.2019

Plan uroczystości ku czci św. mnicha-męczennika Antoniego Supraskiego w Supraskim Monasterze:

Sobota, 16 lutego:
17.00 całonocne czuwanie

Niedziela, 17 lutego:
7.30 Św. Liturgia
9.00 Św. Liturgia

Św. Antoni, zwany Supraskim urodził się w drugiej połowie XV w. w pobożnej prawosławnej rodzinie, mieszkającej na terenie ówczesnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Do naszych czasów nie dotarła ani nazwa jego rodzinnej miejscowości, ani jego świeckie imię.

W młodości przyszły mnich był człowiekiem popędliwym i gwałtownym. Nieodpowiedzialny styl życia doprowadził go do zabójstwa. W odruchu skruchy za popełniony grzech udał się do Monasteru Supraskiego Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy. Zamieszkał tam, składając śluby zakonne z imieniem Onufry, jeszcze przed 1506 r., gdy wspólnotą kierował założyciel monasteru archimandryta Pafnucy.

Czytaj dalej...