cerkiew.pl

Boska Liturgia i panichida w I rocznicę śmierci o. mitrata Włodzimierza Cybulińskiego

Białystok, parafia Zmartwychwstania Pańskiego, 23.02.2019, g. 09:00

Pierwszy proboszcz i budowniczy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w latach 1989 - 2014. O. mitrat Włodzimierz Cybuliński urodził się 4 czerwca 1941r. w Daszach. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie oraz Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. Po zawarciu związku małżeńskiego z Eugenią Hasiuk, otrzymał 22 lipca 1962r. z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Stefana święcenia diakońskie. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 września 1962r. z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Łódzkiego i Poznańskiego Jerzego. Pierwszą parafią o. Włodzimierza była parafia w Kuraszewie. W latach 1965 - 88 był proboszczem parafii w Czyżach. W latach 1989 - 2014 był proboszczem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, później był tam rezydentem. O. Włodzimierz po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do życia wiecznego 24 lutego 2018 roku. W uroczystościach pogrzebowych,  oprócz licznie zgromadzonego duchowieństwa i wiernych, uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej z pocztem sztandarowym i wartą honorową, dyrekcje szkół z terenu parafii z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele władz miejskich, zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok oraz liczni przyjaciele o. Włodzimierza.

Ojciec Włodzimierz Cybuliński był wielokrotnie nagradzany za pracę na rzecz Cerkwi, m.in. – prawem noszenia drugiego krzyża z ozdobami (2014). Oprócz tego duchowny jako pierwszy w Białymstoku pełnił funkcję kapelana więziennictwa, za co w 2003r. został odznaczony „Brązową odznaką za zasługi dla pracy penitencjarnej”.

Za: www.woskresienska.pl