cerkiew.pl

Supraskie Środy: "Nowy grecki święty – starzec Porfiriusz"

Monaster w Supraślu, 19.12.2018, g. 17:00

Od roku w supraskim monasterze trwa cykl spotkań teologiczno-duchowych „Supraskie Środy”. Spotkania przeznaczone są dla osób wierzących lub poszukujących.

Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony parafian supraskiej parafii przyklasztornej, jak i pielgrzymów, zwłaszcza z Białegostoku. Odbywają się one przy herbacie i poczęstunku przygotowanym przez miejscowe siestryczestwo w sali parafialnej, co środę, po akatyście do Matki Bożej (początek nabożeństwa o godz. 17.00).

19 grudnia - Grzegorz Makal - Nowy grecki święty – starzec Porfiriusz

Serdecznie zapraszamy!