cerkiew.pl

Supraśl: nocne nabożeństwo przy relikwiach św. Łukasza Chirurga

Monaster w Supraślu, 12-13.10.2018

Święty Łukasz Chirurg jest postacią coraz bardziej znaną i lubianą w Polsce. Szczególnym kultem święty lekarz darzony jest w Supraskim Monasterze. Na terenie przyklasztornej parafii – we wsi Łaźni – od kilku lat istnieje cerkiew poświęcona temu świętemu, do której zmierzają pielgrzymki piesze i rowerowe. W każdy niedzielny wieczór w Monasterze od ponad roku czytany jest akatyst do św. Łukasza i wznoszone są modlitwy w intencji chorych.

W październiku na Podlasie przybywa cząstka relikwii św. Łukasza. Szczególne nabożeństwa przy relikwiach odbędą się w Supraskim Monasterze. W nocy z 12 na 13 października sprawowana będzie całonocna agrypnia (gr. agrewo – przeganiać, ipnos – sen), podtrzymująca piękną starą tradycję modlitwy w nocy, kiedy to wysiłek modlitewny jest szczególną ofiarą złożoną Bogu.

Nocne nabożeństwa będą dobrą okazją do przystąpienia do sakramentów namaszczenia św. olejem, spowiedzi i Eucharystii – zwłaszcza, że sprawowane będą w nocy z piątku na sobotę.

Porządek nabożeństw przy relikwiach św. Łukasza:

Piątek, 12 października
18.00 sakrament chorych – namaszczenie św. olejem (jeleoswiaszczenije)
18.50 powitanie relikwii
19.00 monasterska całonocna agrypnia
• małe powieczerze z czytaniem kanonu przed Eucharystią
• wieczernia z litiją
• czytanie żywotu św. Łukasza
• jutrznia z czytaniem modlitw przed Eucharystią
• akatyst do św. Łukasza
• godziny kanoniczne (czasy)

Sobota, 13 października
0.00 nocna Św. Liturgia, po Liturgii – śniadanie
7.30 Św. Liturgia, pożegnanie relikwii

monaster-suprasl.pl