cerkiew.pl

Relikwie św. Łukasza Krymskiego na Białostocczyźnie

Podlasie, 06-15.10.2018

Święty Wyznawca Łukasz Krymski (Wojno-Jasieniecki), jest patronem wszystkich lekarzy, a w szczególności chirurgów, neurochirurgów, ortopedów oraz lekarzy-anestezjologów. Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Justyniana Arcybiskupa Elisteńskiego i Kałmuckiego w dniach 6 – 15 października 2018 roku przybędą na Białostocczyznę jego relikwie.

Biskup-chirurg (ten epitet na stałe złączył się z osobą świętego wyznawcy) to współczesny święty, który zmarł niespełna 60 lat temu, 11 czerwca 1961 roku. Liczne cuda uzdrowień z chorób duchowych i cielesnych, dokonujące się na jego grobie, zaowocowały jego kanonizacją. 24-25 maja 1996 roku Wojno-Jasieniecki arcypasterz został zaliczony w poczet świętych.

Święty wyznawca urodził się 27 kwietnia 1877 roku w Kerczu na Krymie nad brzegiem Morza Azowskiego. Walenty (świeckie imię biskupa Łukasza) Wojno-Jasieniecki wywodził się ze szlacheckiego rodu herbu Trąby, który już od XVI wieku służył na dworach królów polskich. Niestety rodzina zubożała i ojciec przyszłego hierarchy nie odziedziczył żadnych majątków – do śmierci pozostał urzędnikiem na państwowym etacie.

Arcybiskup Justynian jest Ordynariuszem Diecezji Elisteńskiej i Kałmuckiej. Kraj Kałmuków to południowo-wschodnie krańce europejskiej części Rosji – między Morzem Kaspijskim a Czarnym, na północ od Gruzji. Tradycyjnym wyznaniem Kałmuków jest buddyzm tybetański. Kałmucja jest największym w Europie skupiskiem wyznawców tej religii. Drugą ważną grupę wyznaniową stanowią prawosławni. Diecezję władyki Justyniana powołano w 1995 roku – obejmuje 20 parafii.

Harmonogram pobytu relikwii św. Łukasza (Wojno-Jasienieckiego), wyznawcy, arcybiskupa Symferopola (Krymskiego) 6 – 15 października 2018 roku:


6.10 (sobota)
♦ 16:30 – przybycie relikwii do Domu Biskupiego (ul. św. Mikołaja 3)
♦ 16:45 – powitanie relikwii w soborze św. Mikołaja
♦ 17:00 – Całonocne Czuwanie

7.10 (niedziela)
♦ 7:30 – Boska Liturgia (sobór św. Mikołaja)
♦ 10:00 – Boska Liturgia (sobór św. Mikołaja)
♦ 15:45 – powitanie relikwii w cerkwi św. Jerzego (Nowe Miasto)
♦ 16:00 – Akatyst ku czci św. Łukasza abpa Krymskiego

8.10 (poniedziałek)
♦ 8:00 – Boska Liturgia (cerkiew św. Jerzego)
♦ 16:00 – powitanie relikwii w cerkwi św. Jana Teologa (TBS - Bacieczki)
♦ 16:50 – Molebien przed relikwiami św. Łukasza
♦ 17:00 – Całonocne Czuwanie
♦ 22:00 – Akatyst ku czci św. Łukasza abpa Krymskiego
♦ 24:00 – nocna Boska Liturgia

9.10 (wtorek)
♦ 9:00 – Boska Liturgia (cerkiew św. Jana Teologa)
♦ 17:00 – Akatyst ku czci św. Gabriela
(relikwie św. Łukasza na nabożeństwie w soborze św. Mikołaja)
♦ 20:00 – powitanie relikwii w cerkwi św. Pantelejmona (Zaścianki)
♦ 20:15 – Akatyst ku czci św. Łukasza abpa Krymskiego + agrypnia:
Wieczernia, Utrenia
♦ 24:00 – nocna Boska Liturgia

10.10 (środa)
♦ 11:00 – 16:00 - wystawienie relikwii w nawie głównej soboru św. Mikołaja celem indywidualnej modlitwy wiernych
♦ 16:20 – powitanie relikwii w klasztorze Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy (Zwierki)
♦ 16:30 – Molebien przed relikwiami św. Łukasza
♦ 17:00 – Akatyst ku czci św. Łukasza abpa Krymskiego, Wieczernia, Utrenia

11.10 (czwartek)
♦ 10:00 – 16:00 - wystawienie relikwii w nawie głównej soboru św. Mikołaja celem indywidualnej modlitwy wiernych
♦ 16:30 – powitanie relikwii w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego (Słoneczny Stok)
♦ 17:00 – Akatyst ku czci św. Łukasza abpa Krymskiego

12.10 (piątek)
♦ 5:45 – powitanie relikwii w cerkwi Hagia Sophia (Wygoda)
♦ 6:00 – Boska Liturgia
♦ bezpośrednio po Liturgii – Akatyst ku czci św. Łukasza abpa Krymskiego
♦ 18:00 - Sakrament namaszczenia św. olejem (jeleoswiaszczenije) (Supraśl)
♦ 18:50 – powitanie relikwii w klasztorze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy (Supraśl)
♦ 19:00 – Monasterska całonocna agrypnia:
• małe powieczerze z czytaniem kanonu przed Eucharystią
• wieczernia z litiją
• czytanie żywotu św. Łukasza
• jutrznia z czytaniem modlitw przed Eucharystią
• akatyst do św. Łukasza
• godziny kanoniczne (czasy)
♦ 24:00 – nocna Boska Liturgia

13.10 (sobota)
♦ 7:30 – Boska Liturgia w klasztorze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i pożegnanie relikwii (Supraśl)
♦ 15:00 – powitanie relikwii w cmentarnej cerkwi Opieki Matki Bożej (Gródek)
♦ 16:00 – Całonocne Czuwanie

14.10 (niedziela)
♦ 9:00 – powitanie relikwii w cerkwi Opieki Matki Bożej (Choroszcz)
♦ 10:00 – Boska Liturgia
♦ 16:00 – powitanie relikwii w cerkwi Świętego Ducha (Antoniuk)
♦ 17:00 – Akatyst ku czci św. Łukasza abpa Krymskiego

15.10 (poniedziałek)
♦ 8:00 – Boska Liturgia (cerkiew Świętego Ducha)
♦ 16:00 – odjazd relikwii do klasztoru św. Marii i Marty na Grabarce


 Cerkiew czci pamięć św. Łukasza 11.06 (nowy styl) 29.05 (stary styl)