cerkiew.pl

I Turniej Piłkarski Stowarzyszenia Orthnet

Białystok, boisko przy ZS Elektrycznych, 26.05.2018, g. 09:00,

Zapraszamy członków prawosławnych chórów, bractw, stowarzyszeń i innych organizacji do wzięcia udziału w 1. Turnieju Piłkarskim Stowarzyszenia Orthnet.

Zawody odbędą się 26 maja br. o godz. 9.00, na boisku przy Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

Liczba drużyn biorących udział w turnieju jest ograniczona!

Chętnych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem turnieju. Aby wziąć udział w zawodach należy przesłać na adres: turniej@cerkiew.pl poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania zgody opiekuna prawnego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o: kontakt telefoniczny u koordynatorów turnieju - Tomasz Grześ (784 992 666); Adrian Kazimiruk (698 177 457) lub kontakt drogą elektroniczną poprzez adres: turniej@cerkiew.pl

1. Turniej Piłkarski Stowarzyszenia Orthnet organizowany jest z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jakuba, Ordynariusza Diecezji Białostocko-Gdańskiej.