cerkiew.pl

Supraskie Środy: Osiąganie duchowej doskonałości według św. Jana Klimaka

Monaster w Supraślu, 14.03.2018, g. 17:00,

Od listopada 2017 r. w supraskim monasterze trwa cykl spotkań teologiczno-duchowych „Supraskie Środy”. Spotkania przeznaczone są dla osób wierzących lub poszukujących.

Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony parafian supraskiej parafii przyklasztornej, jak i pielgrzymów, zwłaszcza z Białegostoku. Odbywają się one przy herbacie i poczęstunku przygotowanym przez miejscowe siestryczestwo w sali parafialnej, co środę, po akatyście do Matki Bożej (początek nabożeństwa o godz. 17.00).

14 marca - Arcybiskup Bielski Grzegorz – Osiąganie duchowej doskonałości według św. Jana Klimaka

Serdecznie zapraszamy!