cerkiew.pl

Styczniowy wykład Wszechnicy Kultury Prawosławnej

CKP w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 5, 29.01.2018, g. 18:00,

Styczniowy wykład Wszechnicy Kultury Prawosławnej

• Białorusini i Podlasie, prelekcja połączona z prezentacją książki: „Historia Białorusinów Podlasia”,
dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB.
29 stycznia 2018 r., godz. 18.00

Spotkanie odbędzie się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 5.

Cały program Wszechnicy Kultury Prawosławnej na rok akademicki 2017/2018 można przeczytać w ogłoszeniu.