cerkiew.pl

XXXVI Walne Zgromadzenie BMP w Polsce

Toruń, 09.12.2017, g. 09:00,

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy w dniu 9 grudnia 2017r. w Toruniu odbędzie się XXXVI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Spotkanie rozpocznie się Boską Liturgią o godzinie 9:00 w cerkwi pw. Św. Mikołaja w Toruniu.

W związku z powyższym mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Opiekuna Duchowego wraz z trzyosobową delegacją młodzieży z parafii oraz diecezji do wzięcia udziału w spotkaniu.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie poświęcone będzie:
- ocenie działalności centralnych i diecezjalnych organów BMP w okresie minionego roku
- głosowaniu nad przyznaniem absolutorium Zarządowi Centralnemu
- omówieniu bieżącej sytuacji bractwa
- dyskusji nad rozwojem bractwa
- omówieniu kalendarium bractwa na rok 2018
- wyborom uzupełniającym do Zarządu Centralnego.

Zjazd będzie również okazją do wspólnej modlitwy oraz spotkania młodzieży i duchowieństwa z terenu całej Polski.

Opłata za udział w spotkaniu wynosi 30 zł, organizatorzy zapewniają ubezpieczenie oraz posiłki.

Istnieje możliwość noclegu z 8 na 9 grudnia - koszt: 35 zł za osobę.

Istnieje możliwość przejazdu autokarem z Białegostoku (wyjazd ok godziny 4:00 nad ranem w sobotę) - koszt: 50 zł w dwie strony.

Zapisy na Walne Zgromadzenie, nocleg i autokar prowadzone są do dnia 2 grudnia 2017r.!

Formularz do zapisów:

Wpłaty należy dokonać przelewem do dnia 2 grudnia 2017r. na konto:
Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce
ul. Św. Mikołaja 3
15-420 Białystok
Credit Agricole Bank Polska S.A.
08 1940 1076 3116 2029 0000 0000

Więcej informacji na stronie internetowej:
bądź na wydarzeniu na Facebooku'u:

Serdecznie zapraszamy!