cerkiew.pl

Supraskie Środy: "Wychowanie wg nauczania św. Jana z Kronsztadu"

Supraśl, 20.12.2017, g. 17:00,

Od 8 listopada w supraskim monasterze ruszył cykl spotkań teologiczno-duchowych „Supraskie Środy”. Spotkania przeznaczone są dla parafian i pielgrzymów – dla osób wierzących lub poszukujących.

Spotkania odbywają się przy herbacie w sali parafialnej, co środę, po akatyście do Matki Bożej (początek nabożeństwa o godz. 17.00).

• 20 grudnia, hierodiakon Piotr (Nierodzik) – "Wychowanie wg nauczania św. Jana z Kronsztadu"


Serdecznie zapraszamy!