cerkiew.pl

Piesza pielgrzymka Bielsk Podlaski - Grabarka

Bielsk Podlaski, 15-17.08.2017,

Parafia prawosławna pw. św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim zaprasza serdecznie wszystkich chętnych, do udziału w pieszej pielgrzymce, do najświętszego i cudownego miejsca w Polsce – świętej Góry Grabarki. Święta Góra skłania do refleksji i zadumy, daje nową siłę do podjęcia dalszego trudu niesienia własnego krzyża i duchowej przemiany. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 15–17 sierpnia 2017 r.

Trasa i plan pielgrzymki:

Dzień I - 15 sierpnia (wtorek)
Bielsk Podlaski – Dubiażyn – Dydule – Kruhłe (obiad) – Moskiewce – Wólka Wygonowska – Kleszczele (nocleg); około 27 km,
- godz 6.30 - jutrznia (utrenia),
- godz 8.00 - Boska Liturgia i molebień w cerkwi św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim,
- około godz. 10.30 - wymarsz.

Dzień II - 16 sierpnia (środa)
Kleszczele - Dasze - Nowosiółki - Milejczyce (obiad) – Żerczyce (nocleg); około 21 km
- godz 7.00 - jutrznia (utrenia),
- godz. 8.30 Boska Liturgia w cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy w Kleszczelach śniadanie, krótki odpoczynek i wymarsz,
- molebień i krótki odpoczynek w cerkwi św. Barbary w Milejczycach,
- wieczernia (spowiedź) i nocleg w Żerczycach.

Dzień III - 17 sierpnia (czwartek)
Żerczyce - św. Góra Grabarka; około 15 km,
- godz. 7.00 - jutrznia (utrenia),
- godz. 8.30 - Boska Liturgia w cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego w Żerczycach,
- śniadanie i wymarsz.

Koszt pielgrzymki 20 zł.
Organizator zapewnia: przewóz bagaży, obiad (pierwszego dnia), wodę, samochód, apteczkę, plakietki.
Zapisy w cerkwi św. Archanioła Michała (w punkcie sprzedaży świec).
Należy wziąć ze sobą: bohohłaśnik, śpiwór, karimatę, prowiant (postny), płaszcz, odpowiedni strój.

Więcej informacji o. Jarosław Ciełuszecki tel. 664 192 737

Zapraszamy!!!