cerkiew.pl

Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina - Dzień I

Zamek Lubelski – Muzeum Lubelskie w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 19.05.2017, g. 16:00,

„Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” to trzydniowy festiwal, którego II edycja odbędzie się w dniach 19 – 21 maja 2017 roku (piątek – niedziela) w Lublinie. Analogicznie do I edycji w roku poprzednim każdego dnia zostanie zaprezentowane wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina z innej perspektywy:

SŁOWO to motyw przewodni pierwszego dnia festiwalu w piątek 19 maja 2017 r. Wszystkie wydarzenia odbędą się w godzinach 16.00 – 20.00 na Zamku Lubelskim.

Temat wiodący pierwszego dnia to:

Poznać prawosławie w Lublinie w XVII wieku - Konferencja popularno-naukowa
Pierwsza część to konferencja popularno-naukowa, która składała się z cyklu trzech wykładów:

Cerkiew prawosławna w Rzeczpospolitej w XVI i XVII wieku
Prof. dr hab. Antoni Mironowicz – (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Cerkiew prawosławna w Lublinie w strukturach Eparchii Chełmskiej w pierwszej połowie XVII wieku
Prof. dr hab. Andrzej Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Ikonostas w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
Marzena Gałecka – (Wojewódzki Konserwator Zabytków)

Konferencja odbędzie się na Zamku Lubelskim w Galerii Malarstwa Historycznego i Batalistycznego oraz Uzbrojenia Polskiego i Obcego.

Wystawa fotograficzna:

Obiekty sakralne kultury prawosławnej w Lublinie – pod takim tytułem będzie prezentowana w czasie sympozjum naukowego wystawa fotografii Piotra Maciuka, pracownika Muzeum Lubelskiego, pokazujące obiekty sakralne kultury prawosławnej w Lublinie.
Koncert śpiewu cerkiewnego

Liturgiczne pieśni bizantyńskie – to tytuł koncertu, który odbędzie się w Kaplicy Zamkowej Trójcy Świętej po zakończeniu konferencji popularno-naukowej. Prawosławne pieśni w stylu bizantyńskim i supraskim wykona Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza pod dyrekcją dr Marcina Abijskiego.

Szanowni Państwo, miło Was będzie gościć na festiwalowych wydarzeniach. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w sympozjum naukowym i koncercie na Zamku Lubelskim w piątek 19 maja. Prosimy o kontakt emailem: info@likp.pl, bądź telefoniczny: 607 044 655.

Strona Festiwalu
Wydarzenie na Facebook