cerkiew.pl

Promocja książki "Tragiczna w skutkach unia brzeska 1596"

Biała Podlaska, 15-18.02.2017,

W najbliższy piątek, 17 lutego br., w Białej Podlaskiej w auli Państwowej Szkoły Wyższej (ul. Sidorska 95/97) o godz. 18.00, odbędzie się promocja książki "Tragiczna w skutkach unia brzeska 1596", wydanej przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską. Wykład promujący wygłosi prof. zw. dr hab. Antoni Mironowicz. Po spotkaniu będzie miało miejsce rozdanie nagród laureatom i uczestnikom konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. "Św. Atanazy Brzeski – 420. rocznica tragicznej unii brzeskiej", który był organizowany przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Wszystkie prace będzie można obejrzeć na specjalnie przygotowanej wystawie w holu auli.

Podobne spotkanie promujące książkę odbędzie się kolejnego dnia, 18 lutego br., w Sławatyczach w sali bankietowej „Stara Piekarnia” (ul. Rynek 6) o godz. 13.00, a także w Terespolu – w kolejny piątek, 24 lutego br.

Wydanie książki było możliwe dzięki zaangażowaniu organizacji: Wydawnictwa Bratczyk, Fundacji Księcia Konstantego Ostrogskiego, Fundacji Dialog Narodów, działającej przy Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, drukarni Orthdruk, a także Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne Świętych Cyryla i Metodego.

Więcej o książce.

Serdecznie zapraszamy!