cerkiew.pl

Supraskie Środy: Kryzys wychowania

Monaster w Supraślu, 13.11.2019, g. 17:00

Monaster w Supraślu zaprasza do wzięcia udziału w cyklu spotkań teologiczno-duchowych „Supraskie Środy”. Tegoroczna, zimowa odsłona tych wykładów poświęcona będzie tematom związanym z wychowaniem w rodzinie.

Spotkania, które przeznaczone są dla osób wierzących lub poszukujących, cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony parafian supraskiej parafii przyklasztornej, jak i pielgrzymów, zwłaszcza z Białegostoku. Odbywają się one przy herbacie i poczęstunku przygotowanym przez miejscowe siestryczestwo w sali pielgrzyma, co środę, po akatyście do Matki Bożej (początek nabożeństwa o godz. 17.00).

13 listopada - Archimandryta Hiob - Kryzys wychowania

Serdecznie zapraszamy!