cerkiew.pl

Uroczystości ku czci św. Onufrego

Jabłeczna, Stauropigialny Monaster Świętego Onufrego , 24-25.06.2019

Stauropigialny Monaster Świętego Onufrego w Jabłecznej jest najstarszym, nieustannie działającym ośrodkiem monastycznym w Polsce. Od przeszło 500 lat stoi na straży Prawosławnej wiary i tradycji przodków. To w nim znajduje się cudotwórcza ikona św. Onufrego przed którą, po dziś dzień modlą się całe pokolenia mnichów i pielgrzymów. Jest ona świadkiem wydarzeń, które zmieniły bieg historii, często były tragiczne, ale też radosne i dające nadzieję nowym pokoleniom wiernych.

W dniach 24 – 25 czerwca Cerkiew wspomina pamięć patrona monasteru w Jabłecznej nad rzeką Bug, świętego Onufrego Wielkiego.

Tegorocznym uroczystościom w jabłeczyńskim monasterze przewodniczyć będzie Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście biskupów.


Porządek nabożeństw:

24 czerwca (poniedziałek):

godz. 17.45 – powitanie hierarchów
godz. 18.00 – całonocne czuwanie
godz. 23.00 – akatyst przed ikoną św. Onufrego

25 czerwca (wtorek):

godz. 01.00 – św. Liturgia w kaplicy Zaśnięcia Bogurodzicy
godz. 03.00 – św. Liturgia w kaplicy Świętego Ducha
godz. 10:00 – główna św. Liturgia

Do uczestnictwa w nabożeństwach i wspólnej modlitwie serdecznie zapraszają bracia monasteru.

tekst za: orthodox.pl
Fot. Kamil Cywoniuk