cerkiew.pl

Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina

Lublin, 17-19.05.2019,

„Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” to trzydniowy festiwal, którego IV edycja odbędzie się w dniach 17 – 19 maja 2019 roku (piątek – niedziela). Analogicznie do poprzednich edycji każdego dnia zaprezentujemy wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina z innej perspektywy:

historycznej: SŁOWO

Unia Lubelska (1569) w świetle ówczesnych wydarzeń politycznych i religijnych
Sympozjum popularno-naukowe
17 maja, piątek, godz. 16.00 – 18.00
Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4

Koncert cerkiewnego śpiewu staroruskiego
17 maja, piątek, godz. 19.00 – 20.00
Katedra Prawosławna Przemienienia Pańskiego w Lublinie, ul. Ruska 15

ikonograficznej: OBRAZ

Spojrzenie w przeszłość Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Wyjazd autokarowy szlakiem wschodniosłowiańskiej tradycji prawosławnej do Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach, gdzie przewidziano bogaty program m. in. związany z duchowym wymiarem pisania ikon.
Po drodze zwiedzanie cerkwi prawosławnych w Zamościu, Szczebrzeszynie, Hrubieszowie i Chełmie.
18 maja, sobota, godz. 09.00 -19.00 (wyjazd i powrót do Lublina)
Monaster Opieki Matki Bożej w Turkowicach

muzycznej: ŚPIEW

Jednocząca moc śpiewu cerkiewnego
Śpiew cerkiewny różnych tradycji w czasie Boskiej Liturgii, odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego, koncert galowy.
19 maja, niedziela, godz. 9.00 – 20.00
Cerkiew Katedralna p.w. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, ul. Ruska 15
Centrum Diecezjalne w Lublinie, ul. Ruska 15
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15

Więcej informacji na stronie festiwalu: wdkl.pl