cerkiew.pl

Spotkanie Maturzystów na Świętej Górze Grabarce

Święta Góra Grabarka, 22-24.03.2019,

W dniach 22 - 24 marca Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce organizuje Modlitewne Spotkanie Maturzystów na Świętej Górze Grabarce. Jest to wydarzenie przyciągające co roku wiele osób podchodzących do egzaminu dojrzałości. Spotkanie pomaga wyciszyć się oraz pomodlić za pomyślne zdanie egzaminów.

Więcej informacji na: www.facebook.com/BractwoMlodziezyPrawoslawnej/

Program spotkania

Piątek – 22 marca 2019 r.

17:00 – Wieczernia (Sakrament Spowiedzi)
20:00 – Kolacja, zapisy uczestników
21:00 – Spotkanie z opiekunami duchowymi bractw
22:30 – Modlitwy wieczorne

Sobota – 23 marca 2019 r.

08:00 – Boska Liturgia (Sakrament Eucharystii)
10:00 –Śniadanie
11:00 – Prace na rzecz monasteru
14:00 - Obiad
15:00 – Spotkanie z Biskupem Siemiatyckim Warsonofiuszem
17:00 – Całonocne Czuwanie (Sakrament Spowiedzi), ustawienie i poświęcenie krzyża
20:00 – Kolacja
21:00 – Refleksje i dyskusja
22:00 – Modlitwy wieczorne

Niedziela – 24 marca 2019 r.

9:30 – Czasy
10:00 – Boska Liturgia (Sakrament Eucharystii)
12:30 – Obiad
13:00 – Podsumowanie i zakończenie spotkania

*Powyższy program może ulec niewielkim zmianom