cerkiew.pl

„Nowosielski- sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin”

Supraśl, Akademia Supraska, 20.02.2019, g. 17:30,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie promocyjne poświęcone wydawnictwu „Nowosielski- sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin”, które odbędzie się 20 lutego 2019 o godz. 17.30 w Akademii Supraskiej w Supraślu. Gośćmi spotkania będą: autorka publikacji – Krystyna Czerni, Piotr Sawicki - autor zdjęć oraz prof. Leon Tarasewicz. Spotkanie poprowadzi Andrzej Bajguz – dziennikarz Polskiego Radia Białystok.

„Nowosielski - sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin” to publikacja poświęcona sakralnym realizacjom Jerzego Nowosielskiego – zrealizowanym na terenie obecnego województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego i lubelskiego. Autorka - Krystyna Czerni, podejmuje temat sztuki sakralnej artysty, dokonując rzetelnej jej interpretacji i dokumentacji. Wydawnictwo zawiera zarówno współczesne barwne fotografie, jak i dokumentację wnętrz już nie istniejących. Publikacja jest kolejnym krokiem do popularyzacji i zwrócenia uwagi na konieczność otoczenia opieką tych dzieł, będących przykładem wielokulturowego dziedzictwa Rzeczypospolitej. Ma także na celu promocję twórczości Jerzego Nowosielskiego – jednego z najważniejszych polskich malarzy drugiej połowy XX wieku.

Współwydawcami publikacji są: Samorząd Województwa Podlaskiego, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Podczas wydarzenia będzie możliwość zakupu wydawnictwa Krystyny Czerni „Nowosielski- sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin”.

Sprzedaż książki prowadzi również Muzeum Podlaskie w Białymstoku w Ratuszu oraz Muzeum Ikon w Supraślu.
http://muzeum.bialystok.pl/wydawnictwa/sztuka/

Patronem medialnym spotkania poświęconego wydawnictwu „Nowosielski - sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin” jest Polskie Radio Białystok.


Wydarzeniem towarzyszącym promocji będzie wernisaż wystawy „NOWOSIELSKI. MALARZ - FILOZOF – TEOLOG. Wystawa prezentuje projekty i szkice sakralne autorstwa Jerzego Nowosielskiego. Ekspozycji towarzyszy katalog, którego wydawcą są Akademia Supraska i Fundacja Oikonomos. Publikacja zwiera teksty związane z sympozjum NOWOSIELSKI. MALARZ – FILOZOF – TEOLOG, zorganizowanym przez Akademię Supraską w 2018 roku.

Wernisaż godz. 19.00 – sala im. Wiktora Wołkowa

Organizatorzy: Akademia Supraska, Fundacja Oikonomos, Fundacja Villa Sokrates, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Muzeum Podlaskie w Białymstoku.