cerkiew.pl

Supraśl: nocne nabożeństwo

Monaster w Supraślu, 09-10.11.2018

Supraski Monaster zaprasza na kolejną całonocną monasterską agrypnię – w nocy z 9 na 10 listopada. Tego dnia Cerkiew świętuje pamięć św. Hioba z Poczajowa. Nocne nabożeństwa będą dobrą okazją do przystąpienia do sakramentów: spowiedzi i Eucharystii – zwłaszcza, że sprawowane będą w nocy z piątku na sobotę.

Porządek nabożeństw:

Piątek, 9 listopada

godz. 20.00 początek nabożeństw:
• Powieczerze z czytaniem kanonu przed Eucharystią,
• Wielka wieczernia z poświęceniem chleba i wina,
• Czytanie żywotu świętego,
• Jutrznia z czytaniem modlitw przed Eucharystią,
• Godziny kanoniczne (czasy)

Sobota, 10 listopada

godz. 0.00 nocna Św. Liturgia, po Liturgii – gorąca herbata