cerkiew.pl

Święto Supraskiej ikony Bogurodzicy

Supraśl, 09-10.08.2018,

Plan obchodów święta Supraskiej ikony Bogurodzicy w Monasterze Supraskim.

CZWARTEK 9 sierpnia

16:00 powitanie pieszej pielgrzymki z Białegostoku
18:00 całonocne czuwanie
21:00 kanon i modlitwy przed Eucharystiaą
22:00 akatyst przed Supraską Ikoną Bogurodzicy
23:30 akatyst za zmarłych (krypta Abpa Mirona)

PIĄTEK 10 sierpnia

  1:00 Święta Liturgia w cerkwi św. Jana Teologa
  5:30 Święta Liturgia w cerkwi św. Antoniego Supraskiego
10:00 Święta Liturgia w cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy, uroczysta procesja