cerkiew.pl

"SŁOWO" - I Dzień Festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina”

Zamek Lubelski – Muzeum Lubelskie w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 15.06.2018, g. 16:00,

„Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” to trzydniowy festiwal, którego III edycja odbędzie się w dniach 15 – 17 czerwca 2018 roku (piątek – niedziela) w Lublinie. Analogicznie do poprzednich edycji każdego dnia zostanie zaprezentowane wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina z innej perspektywy:
 
SŁOWO
historycznej

SŁOWO to motyw przewodni pierwszego dnia festiwalu w piątek 15 czerwca 2018 r. Wszystkie wydarzenia odbędą się w godzinach 16.00 – 20.00 na Zamku Lubelskim. Temat wiodący pierwszego dnia brzmi następująco:
 
Autokefaliczne prawosławie w odrodzonej II Rzeczpospolitej
Konferencja popularno-naukowa

Pierwsza część to konferencja popularno-naukowa, która składała się z cyklu czterech wykładów:

Odrodzone państwo polskie wobec Cerkwi Prawosławnej w latach 1918-1925
Prof. dr hab. Stefan Dudra (Uniwersytet Zielonogórski)

Sylwetka generała brygady Wojska Polskiego arcybiskupa Sawy (Sowietowa) – duszpasterza i żołnierza
Dr hab. Jerzy Grzybowski (Uniwersytet Warszawski)

Autokefalia Kościoła Prawosławnego w Polsce
Ks. dr Anatol Szymaniuk (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

Prawosławni i losy emigracji polskiej po II wojnie światowej

Dr Jan Sęk (Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie)

Konferencja odbędzie się na Zamku Lubelskim w głównej sali Galerii Malarstwa Polskiego.

Koncert śpiewu cerkiewnego

Koncert pieśni prawosławnych w wykonaniu Chóru OKTOICH przy Cerkwi Prawosławnej pw. św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu oraz Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego Garnizonu Wrocław pod dyrekcją ks. Grzegorza Cebulskiego odbędzie się w Kaplicy Zamkowej Trójcy Świętej po zakończeniu konferencji popularno-naukowej.
 
Organizatorzy:
+
Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej
+
Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska
+
Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
+
Bractwo św. św. Cyryla i Metodego
+
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Współorganizator:
+
Muzeum Lubelskie
 

Lublin od początków swego istnienia był miastem wielu narodowości, religii i kultur, czego wyrazem jest bogate dziedzictwo materialne i duchowe. Jednym z istotnych komponentów wielokulturowości Lublina jest jego dziedzictwo wschodniosłowiańskie, stanowiące pomost kulturowy pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy.

W roku 2018 przypadają dwie ważne rocznice: 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, a także 600-lecie powstania unikalnych wschodniochrześcijańskich fresków w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Z tego powodu chcemy zaprezentować wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe naszego miasta w kontekście tych ważnych wydarzeń.