cerkiew.pl

Pierwsza św. Liturgia i ustawienie św. Krzyża na głównej kopule warszawskiej świątyni p/w św. Sofii – Mądrości Bożej

Warszawa, ul. Puławska 568, 19.05.2018, g. 09:30

Odezwa
Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy
Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski

P.T. Duchowieństwo i Wierni Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Oto dzień, który uczynił Pan, weselmy się i radujmy się... (Ps. 118,24).

Dniem tym będzie radosny dzień 19 maja 2018 roku dla Wiernych Cerkwi Prawosławnej, albowiem odprawiona zostanie pierwsza św. Liturgia w budującej się świątyni p/w św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie i ustawiony św. Krzyż na głównej jej kopule.

Jest to następny, ważny etap w budowie Domu Bożego, który rozpoczęliśmy uroczystościami poświęcenia placu budowy 24 października 2015 roku oraz 5 grudnia 2015 roku poświęceniem kamienia węgielnego przez Jego Świątobliwość Patriarchę Konastantynopolitańskiego Bartłomieja.

Od tego czasu, z woli Bożej i przy wspólnym naszym wsparciu, trwa budowa św. Sofii. Spoiła ona nas w miłości i gorliwości do św. wiary prawosławnej. Wielu z nas położyło osobistą cegiełkę w jej mury, jako wyraz swojej wiary i miłości wobec naszych przodków. Ku chwale Bożej i ich pamięci budujemy tę świątynię; tych którzy polegli w Powstaniu Warszawskim, Katyniu, Miednoje, Monte Casino, Bolonii, Lenino, którzy tułali się po stepach Syberii, Zaporoża, Kazachstanu czy przeżywali akcję „Wisła”. Świątynia św. Sofii – Mądrości Bożej w Stolicy naszej Ojczyzny jest naszym wspólnym domem. Fakt ten staje się wymownym wydarzeniem w 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą.

Dziękuję Wszystkim ofiarodawcom za włączenie się w budowę warszawskiej św. Sofii – Mądrości Bożej.

Zapraszam Wszystkich: Biskupów, Duchowieństwo i Wiernych na ucztę naszej wiary św. Liturgię i uroczystość postawienia św. Krzyża na głównej kopule św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie, ul. Puławskiej 568; 19 maja 2018 roku (sobota) godz. 9.30.

Dziękujemy Bogu Wszechmogącemu za ten radosny dzień. Za wzbudzenie dobrego zamiaru i utwierdzenie w nim tych, którzy „zaczęli nie tylko chcieć, lecz i działać” , efektem czego jest ta podniosła uroczystość.

Niech owocem wspólnej modlitwy będzie spłynięcie na naszą ziemię z podnóża Krzyża Mądrości Bożej by: ślepi – przejrzeli, nienawidzący – pokochali się, zgniewani – wybaczyli, upadli – powstali, chorzy – zostali uzdrowieni, bowiem: „błogosławionym jest ten, który przybywa w imię Pańskie”. (Ps. 118, 26)

+ Sawa
Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski

Odezwa Jego Eminencji