Cerkiew.pl
cerkiew.pl

Lutowy wykład Wszechnicy Kultury Prawosławnej

CKP w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 5, 26.02.2018, g. 17:59,

Lutowy wykład Wszechnicy Kultury Prawosławnej

• Spowiedź i jej znaczenie w życiu człowieka. Praktyczny wymiar sakramentu,
biskup supraski dr hab.Andrzej (Borkowski), Uniwersytet w Białymstoku.
26 lutego 2018 r., godz. 18.00

Spotkanie odbędzie się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 5.

Cały program Wszechnicy Kultury Prawosławnej na rok akademicki 2017/2018 można przeczytać w ogłoszeniu.