cerkiew.pl

Warszawska premiera albumu "Kolory Prawosławia. Bułgaria"

Warszawa, Ambasada Republiki Bułgarii w Polsce, 16.02.2018, g. 16:00,

Serdecznie zapraszamy na warszawską premierę albumu „Kolory Prawosławia. Bułgaria”. Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2018 r. (piątek) w Ambasadzie Republiki Bułgarii w Polsce (Warszawa, al. Ujazdowskie 33/35). Początek o godzinie 16.00.

Organizatorami premiery są: ambasador Bułgarii w Polsce Emil Yalnazov i konsul honorowy Republiki Bułgarii w Białymstoku Witold Karczewski. Spotkanie odbędzie się we współpracy z Wydawnictwem Warszawskiej Metropolii Prawosławnej oraz serwisem www.orthphoto.net. Przewidziany jest udział szeregu oficjalnych gości: metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy oraz korpusu dyplomatycznego.

Podczas premiery album będzie można nabyć w promocyjnej cenie.

Seria albumów pod ogólną nazwą „Kolory Prawosławia” poświęcona jest różnorodności i wielobarwności Prawosławia w różnych zakątkach świata. W poprzednich książkach z tej serii zaprezentowano odzwierciedlone na fotografiach piękno Cerkwi prawosławnej w Polsce, Rosji, Serbii, Gruzji i Rumunii.

W zasadniczej, fotograficznej, części albumu (liczącego blisko 200 stron) zostało zaprezentowanych ponad 150 zdjęć wykonanych przez 27 fotografików, głównie w Bułgarii, ale również z Polski i Niemiec. Fotografie te pokazują znaczną część wielowiekowego, różnorodnego dziedzictwa Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej. Album przedstawia osiągnięcia architektury sakralnej i wnętrza bułgarskich cerkwi, ukazuje piękno krajobrazu ziemi bułgarskiej, ludzi i sytuacje, w których zostali oni sfotografowani, życie liturgiczne i sakramentalne bułgarskiego Prawosławia, w tym te ważniejsze i mniej ważne wydarzenia związane z życiem Cerkwi prawosławnej w Bułgarii.

Część fotograficzną albumu poprzedzają: „Słowo wstępne” metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy oraz „Wprowadzenie” pióra znanego polskiego slawisty prof. Aleksandra Naumowa.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że album zawiera równoległe cztery wersje językowe: polską, bułgarską, angielską i rosyjską, co sprawia, że ma on szanse znaleźć swoich odbiorców praktycznie na całym świecie.

Polska premiera albumu miała miejsce w Białymstoku 10 stycznia 2018 roku. Planowane są również spotkania premierowe w Sofii i Lublinie.

Serdecznie zapraszamy!