cerkiew.pl

Studziwody Siehieniewiczów

Studziwody, 16.09.2017, g. 14:00,

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu "Studziwody Siehieniewiczów", które odbędzie się 16 września 2017 r. (sobota) o godz. 14.00 w Studzowodach.

Miejsce: Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Bielsk Podlaski, ul. Sosnowa 17, sala „w kłuni”, ul. Zimowa Droga 2

W programie:
- Wykłady historyczne prof. Antoniego Mironowicza, Wojciecha Konończuka, Doroteusza Fionika
- Prezentacja najnowszego, 55 numeru pisma „Bielski Hostineć”
- Wystawa, poświęcona 500-leciu „Biblii Ruskiej”;
- Spotkanie z rzeźbiarzem Anatolem Turkowym, autorem „Panoramy Studziwodzkiej”;
- Spektakl teatralny „Przytułek pamięci”, poświęcony Mikołajowi Tarasiukowi, w wykonaniu Larysy i Aleksandra Bycko z Brześcia;
- Koncert chóru im. A. Raszczyńskiego z Mińska;

Organizator:
Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Wydarzenie odbywa się w ramach Prologu – III Dni Kultury i Piśmiennictwa Słowiańskiego oraz Europejskich Dni Dziedzictwa

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim

Studziwody, położone między historycznymi traktami do Brześcia, Mielnika i Drohiczyna to niepowtarzalna enklawa historyczno-kulturowa. Oblicze tego przedmieścia kształtował zarówno mieszczański-królewski Bielsk Podlaski, jak też miejscowa historia szlachecka. U zarania miejscowości stoi ród Siehieniewiczów, jeden z najznamienitszych w XVI-wiecznej historii Podlasia. W 1514 roku Iwan Siehieniewicz, wójt bielski, przedsiębiorca i mecenas kultury otrzymał od Zygmunta I przywilej, potwierdzający prawa do Studziwód. Powstał tu wówczas przedmiejski dwór Siehieniewiczów. Tak rozpoczęła się szlachecka historia Studziwód.

Najznamienitszym, obok Iwana Siehieniewicza, właścicielem miejscowości był w latach 1783-1805 Feliks Trojanowski. Wybitny prawnik, autor traktatów i uchwał prawnych, delegat Sejmu Czteroletniego z ziemi bielskiej, zasiadał w królewskiej Komisji Dobrego Porządku. Był jednym z autorów „Ordynacji” miasta Bielska.

Zarówno Iwan Siehieniewicz, jak i Feliks Trojanowski byli ludźmi światłymi, o szerokich horyzontach, swoimi ideami i działaniami wybiegali w przyszłość. Wysoki status materialny umieli przełożyć na potrzeby wyższe, związane z rozwojem społecznym i kulturalnym miasta, regionu i kraju. Iwan Siehieniewicz wraz z innymi członkami rodziny przyczynił się do niebywałego rozwoju Bielska, jak również takiego ośrodka duchownego i intelektualnego, którym był monaster w Supraślu. Feliks Trojanowski, poprzez swą myśl społeczno-prawną, położył zaś podwaliny ku późniejszej odnowie Bielska Podlaskiego i regionu.

Dzisiejsza społeczno-kulturalna aktywność Studziwód posiada więc, w tych postaciach, swe solidne podłoże historyczne. Ze spuścizny Iwana i jego brata Timosza Siehieniewiczów, jak też Feliksa Trojanowskiego możemy czerpać siły i natchnienie do wspólnych działań, emanujących daleko poza naszą miejscowość.