cerkiew.pl

Konferencja naukowa "Bizantyjska Tradycja w obrzędowości słowiańskiej"

Białystok, Parafia św. Jana Teologa (ul. Herberta 61), 24.06.2017, g. 10:00,

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Fundacja Vidovdan, Monaster Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu zapraszają na konferencję naukową w ramach cyklu „Śladami Nektariusza” - "Bizantyjska tradycja w obrzędowości słowiańskiej"

Program konferencji:

10:00 - rejestracja uczestników
10:15 - otwarcie konferencji, powitanie gości

10:20 - 11:40 sesja I – moderator ks. dr hab. Marek Ławreszuk
- prof. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku), Związki kulturowe monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wieku
- prof. Goran Janicijevic (Akademia Sztuki Cerkiewnej w Belgradzie), (Przewodnik) po bizantyjskich wpływach na serbską sztukę średniowieczną
- Nikola Popmihajlov(Szkoła Śpiewu Liturgicznego im. MoiseyPetrovich), Reforma bizantyjskiego zapisu nutowego w Serbii
- archimandryta dr hab. Andrzej Borkowski (Katedra Teologii Prawosławnej UwB), Sztuka modlitwy w doświadczeniu monastycznym Góry Athos
- dr Marcin Abijski (Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego), Szaty i funkcje śpiewaków w bizantyjskim rycie azmatycznym na podstawie źródeł pisanych i ikonografii

11:40-12:00 - przerwa kawowa

12:00 - 13:00 - sesja II – moderator prof. dr hab. Antoni Mironowicz
- ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB (Katedra Teologii Prawosławnej UwB), Bizantyjska tradycja liturgiczna a typik „synodalny” na ziemiach słowiańskich;
- Miodrag Milutinović (Belgradzka Akademia Sztuk Pięknych), Prawdopodobne wpływy stylów i ikonografii na autorów fresków w Supraślu;
- dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka (Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych Wydziału;
Zarządzania PB), Kulturowe i duchowe dziedzictwo narodów bałkańskich w kontekście dokumentów UNESCO ze szczególnym uwzględnieniem serbskiej slavy;
- mgr Tomasz Kuprjanowicz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), Św. Paisjusz (Wieliczkowski) jako osoba, która przekazała duchowe skarby św. Góry Atos dla Rosji;

13:00 - dyskusja

Komitet organizacyjny: ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB (Katedra Teologii Prawosławnej UwB), ks. prot. Michał Czykwin (Fundacja Vidovdan)

Organizatorzy:
Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Fundacja Vidovdan, Monaster Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu

za: www.vidovdan.pl