cerkiew.pl

Procesja w Sokołowsku

Sokołowsko, 29.04.2017, g. 12:00,

W dniu 29 kwietnia w sobotę o godz.12.00, zapraszamy na uroczyste procesyjne przeniesienie XIX wiecznego wyobrażenia Bogurodzicy w jej Częstochowskiej ikonie.

Procesja - krestnyj chod - będzie miała miejsce w Sokołowsku, z domu św. Męcz.Wlk księżnej Elżbiety do cerkwi św. Archanioła Michała, gdzie będzie miało miejsce nabożeństwo wotywne - molebien.

Ikona pochodzi z domu pobożnej prawosławnej Rodziny z Kamieńca Podolskiego, gdzie była relikwią przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Po wojnie przebywała w jednej z cerkwi Kamienca Podol. odbierając cześć od wiernych.

Towarzyszyła głownie prawosławnym ale i rzymsko-katolicy otaczali prostą choć niezwykłą Ikonkę, jako swoiste „ognisko” umocnienia w trudnych chwilach i doświadczeniach; jest swego rodzaju odbiciem inną świętością tamtej ziemi - opieką Bogurodzicy w jej Poczajowskiej Ikonie.

W tym samym dniu będzie zaniesiona jednocześnie modlitwa za duszę nowoodeszłego JE Władykę Arcybiskupa Jeremiasza i śp. Protoprezbitera Aleksieja Grafa Malcewa – pierwszego proboszcza Sokołowskiej cerkwi który odszdł 29 kwietnia 1915r. (102 lata temu).

Serdecznie zapraszamy!

Fot. za: www.sokolowsko-dom-swelzbiety.com/