cerkiew.pl

Letnia szkoła filozofii

Kaplica św. Grzegorza Peradze / ONLINE, 16.09.2020, g. 21:00

Zapraszamy na serię wykładów ks. Henryka Paprockiego o rosyjskiej filozofii religijnej. Spotkania odbywać się będą w letnie środy o godzinie 21.00 na fanpage Kaplica św. Grzegorza Peradze na facebooku.

Harmonogram:
1 lipca
Rosyjski renesans. Rola Gogola (LINK DO NAGRANIA)

8 lipca
Chomiakow - Sołowjow. (LINK DO NAGRANIA)

15 lipca
Dostojewski i jego wizja. (LINK DO NAGRANIA)

22 lipca
Paweł Florenski. (LINK DO NAGRANIA)

29 lipca
Mikołaj Bierdiajew. (LINK DO NAGRANIA)

12 sierpnia
Sergiusz Bułgakow. (LINK DO NAGRANIA)

26 sierpnia
Mikołaj Łosski. Lew Szestow.

2 września
Renesans w teologii, sztuce i literaturze. (LINK DO NAGRANIA)

9 września
Kontynuatorzy renesansu w emigracji. (LINK DO NAGRANIA)

16 września
Co dzieje się dzisiaj? (LINK DO WYDARZENIA)