cerkiew.pl

Supraskie środy: Skrucha a grzech. Klasyfikacja grzechów

Supraśl, 11.03.2020, g. 17:00

W lutym rusza kolejny cykl spotkań "Supraskie Środy", tym razem tematem przewodnim będzie "Wielkopostne misterium skruchy".

Spotkania z Prawosławiem przy herbacie w Supraskim Monasterze dla wierzących i poszukujących.

19 luty - Archimandryta Hiob - Skrucha początkiem drogi duchowej
26 luty - Biskup Andrzej - Skrucha w Kanonie św. Andrzeja z Krety
11 marca - Ihumen Mateusz - Skrucha a grzech. Klasyfikacja grzechów
18 marca - Jan Grigoruk - Skrucha w ikonografii świętych
25 marca - Hieromnich Pantelejmon - Skrucha i radość nawrócenia

17:00 Akatyst do Bogurodzicy
18:00 Spotkanie w sali pielgrzyma (budynek przy cerkwi św. Jana Teologa)