cerkiew.pl

Zbiórka funduszy na remont cerkwi w Pasynkach

2020-07-21

Parafia prawosławna w Pasynkach zbiera fundusze na remont cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

Zaplanowane prace remontowe będą obejmować:
· Oczyszczanie ze starej farby oraz szlifowanie szalówki zewnętrznej
· Impregnowanie oraz nałożenie dwóch warstw farby właściwej
· Wymiana oszalowania na wieży dzwonnicy
· Wymiana kopuły na wieży dzwonnicy
· Renowacja krzyży wieńczących świątynię
· Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej
· Kompletna wymiana orynnowania
· Malowanie dachu

Więcej informacji można znaleźć na stronie zrzutki:Środki można przekazać również bezpośrednio na konto parafii:
Parafia Prawosławna pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Pasynkach
Pasynki 40a, 17-100 Bielsk Podlaski
Numer konta Parafii: 73 8061 0003 0000 6464 2000 0040
Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim