cerkiew.pl

Rekrutacja do Prawosławnego Seminarium Duchownego

2020-06-05

Na podstawie § 9 ust. 3 pkt 4 Statutu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, w związku z art. 28 ust. 1 pkt 10 i art. 70 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r. (z późn. zmianami), Kancelaria Metropolity publikuje niezbędne informacje dotyczące rekrutacji na pierwszy rok studiów w Prawosławnym Seminarium Duchownym w roku akademickim 2020/2021.

Rekrutacja odbywa się:
do 30 sierpnia 2020 r – w pierwszym terminie i
do 30 września 2020 r – w drugim terminie.

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie konkursu świadectw.

Ubiegający się o przyjęcie do Prawosławnego Seminarium Duchownego powinien złożyć następujące dokumenty:
  • podanie
  • życiorys
  • ankieta osobowa
  • świadectwo maturalne (może być odpis)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej z wykazem ocen
  • metryka chrztu świętego
  • misja kanoniczna biskupa diecezjalnego
  • opinia proboszcza
  • świadectwo zdrowia
  • trzy zdjęcia

Więcej informacji na psd.edu.pl