cerkiew.pl

Konkurs plastyczny dla dorosłych "Śpiewem malowane"

2019-02-04

Śpiew cerkiewny stanowi oryginalny i niezwykle wysublimowany rozdział w historii europejskiej kultury muzycznej. Prawie nietknięty, często zamknięty w murach świątyń i monasterów, tworzy odrębny świat. Śmiało możemy powiedzieć, iż śpiew ten jest sztuką wielką, uderzającą bogactwem swych form, brzmień, intensywnością nastrojów i niezapomnianym urokiem. Piękno muzyki cerkiewnej niech stanie się dla Was inspiracją do stworzenia przepięknych prac w drugiej już edycji tego wyjątkowego konkursu.

W konkursie mogą brać udział osoby dorosłe od 18 roku życia.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich diecezji.

Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.
Prace nadesłane na konkurs powinny być przygotowane do zaprezentowania.
Organizatorzy mogą nie przyjąć prac wykonanych niestarannie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w dowolnej formie.
Nagrodzone prace nie będą zwracane uczestnikom.
Prace będą prezentowane w czasie XXXVIII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2019

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 28 II 2019 r.

Regulamin i szczegóły konkursu są dostępne na stronie organizatora: festiwal.cerkiew.pl