cerkiew.pl

Supraśl: zajęcia z języka cerkiewnosłowiańskiego

2019-02-03

Z błogosławieństwa biskupa supraskiego Andrzeja parafia przymonasterska w Supraślu zaprasza na kolejny semestr zajęć z języka cerkiewnosłowiańskiego. Celem zajęć jest rozumienie tekstów nabożeństw, umiejętność czytania, a także poznanie i wzbogacenie wiedzy z gramatyki i słownictwa języka cerkiewnosłowiańskiego.

Zajęcia są bezpłatne. Odbywają się we wtorki – grupa podstawowa 17.30-19.00, grupa średniozaawansowana 19.00-20.30.

To już drugi rok trwania kursu. W poprzednim roku szkolnym w zajęciach uczestniczyło ponad dwadzieścia osób w różnym wieku (dzieci, młodzież i dorośli) i z różnym stopniem znajomości języka. Podczas zajęć uczestnicy analizują wybrane teksty, poznają nowe wiadomości w ramach prezentacji, czytają oraz otrzymują zadania do samodzielnej pracy poza zajęciami.

Pierwsze zajęcia w semestrze letnim odbędą się we wtorek 5 lutego.