cerkiew.pl

Supraśl: zajęcia z języka cerkiewnosłowiańskiego

2018-02-01

Z błogosławieństwa biskupa supraskiego Andrzeja parafia przyklasztorna w Supraślu zaprasza na kolejny semestr zajęć z języka cerkiewnosłowiańskiego. Celem zajęć jest rozumienie tekstów nabożeństw, umiejętność czytania, a także poznanie i wzbogacenie wiedzy z gramatyki i słownictwa języka cerkiewnosłowiańskiego.

Zajęcia są bezpłatne. Odbywają się we wtorki – grupa podstawowa 17.30-19.00, grupa średniozaawansowana 19.00-20.30.

Kurs trwa od października, a jego uczestnikami są osoby w różnym wieku (dzieci, młodzież i dorośli) i z różnym stopniem znajomości języka, stąd dołączenie do zajęć od drugiego semestru nie powinno stanowić problemu. Podczas zajęć uczestnicy analizują wybrane teksty, poznają nowe wiadomości w ramach prezentacji, czytają oraz otrzymują zadania do samodzielnej pracy poza zajęciami.

Pierwsze zajęcia w II semestrze odbędą się we wtorek 6 lutego.