cerkiew.pl

Gowienija bożonarodzeniowe

2017-12-07

Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie siebie samego, weźmie krzyż swój i pójdzie w moje ślady.
Mat. 8, 34

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jakuba, Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej organizuje Gowienija bożonarodzeniowe.

Gowienija Męskie odbędą się:
15-17 grudnia 2017r. początek w piątek, o godz. 16:00 w Monasterze w Supraślu:
- osoby niepełnoletnie (wymagana jest pisemna zgoda rodzica, bądź opiekuna prawnego);

Gowienija Żeńskie odbędą się:

22-24 grudnia 2017r. początek w piątek, o godz. 16:00 w Monasterze w Zwierkach
- osoby niepełnoletnie ( wymagana jest pisemna zgoda rodzica, bądź opiekuna prawnego);
- osoby poniżej 16 roku życia uczestniczą w Gowienijach tylko w sobotę i w niedzielę;


Kontakt, zapisy i inne informacje drogą SMS:
Dziewcząt: Aleksandra Jaroszuk 790-280-488
Chłopców: Michał Lickiewicz 696-976-056

Więcej informacji

Koszt uczestnictwa 8 zł (ofiara na monaster, podziękowania, poczęstunek)

Serdecznie zapraszamy!

tekst: Dawid Dmitruk
autorka plakatu: Aneta Turowska