cerkiew.pl

Supraskie Środy

2019-11-03

Monaster w Supraślu zaprasza do wzięcia udziału w cyklu spotkań teologiczno-duchowych „Supraskie Środy”. Tegoroczna, zimowa odsłona tych wykładów poświęcona będzie tematom związanym z wychowaniem w rodzinie.

Spotkania, które przeznaczone są dla osób wierzących lub poszukujących, cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony parafian supraskiej parafii przyklasztornej, jak i pielgrzymów, zwłaszcza z Białegostoku. Odbywają się one przy herbacie i poczęstunku przygotowanym przez miejscowe siestryczestwo w sali pielgrzyma, co środę, po akatyście do Matki Bożej (początek nabożeństwa o godz. 17.00).
 
  • 6 listopada - Biskup Andrzej: Wychowanie w rodzinie - wyzwania i zagrożenia
  • 13 listopada - Archimandryta Hiob - Kryzys wychowania
  • 20 listopada - Ihumenia Katarzyna - Pobożność i posłannictwo kobiety i mężczyzny
  • 27 listopada - dr Lilia Busłowska - Jak nie należy kochać dzieci?
  • 4 grudnia - Biskup Andrzej - Miłość i nienawiść
  • 11 grudnia - o. Piotr Pietkiewicz - Małżeństwo w dialogu
Serdecznie zapraszamy!