cerkiew.pl

Fundacja Nowa Wola posiada już OPP i prosi o 1% podatku

2019-02-05

Jeśli chcesz przekazać swój 1% na Fundację Nowa Wola wystarczy, że w polu 137. Numer KRS wpiszesz 0000560062, a wnioskowana kwota wypełni się automatycznie. Jako cel szczegółowy wpisz FUNDACJA NOWA WOLA oraz opcjonalnie zaznacz pole 140: Wyrażam zgodę. Wówczas w polu 141 będzie możliwość podania takich danych, jak: adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu itp.; opcja jest dobrowolna.