cerkiew.pl

Wszechnica Kultury Prawosławnej 2018/2019

2018-10-24

Wszechnica Kultury Prawosławnej
Organizowana przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską,
Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku
i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego
Rok akademicki 2018/2019

Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5
 
Program:

Wykład inauguracyjny: Odrodzenie Państwa (1918) i utworzenie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Biskup Supraski Andrzej (Borkowski), Uniwersytet w Białymstoku.
29 października 2018 r., godz. 18.00

Kościół prawosławny w II Rzeczypospolitej, nadzieje a rzeczywistość.
Ks. Dr Doroteusz Sawicki, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
26 listopada 2018 r., godz. 18.00

Na rozdrożu - Powrót z Bieżeństwa prawosławnych Białorusinów i ich losy w II Rzeczypospolitej.
Doroteusz Fionik. Muzeum Mała Ojczyzna w Studziwodach.
28 grudnia 2018 r. (czwartek), godz. 18.00

Prawosławne duszpasterstwo wojskowe w II Rzeczypospolitej.
Dr. hab. Prof. UW Jerzy Grzybowski, Uniwersytet Warszawski
28 stycznia 2019 r., godz. 18.00

Kopuły nad Białą. O cerkwiach prawosławnych w Białymstoku w latach 1830-1915.
Ks. dr Roman Płoński. Parafia św. Jerzego w Białymstoku.
25 lutego 2019 r., godz. 18.00

Istota pokajanija i przebaczenia w kontekście Wielkiego postu. Praktyka spowiedzi w Cerkwiach lokalnych.
Ks. dr Adam Magruk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Prawosławne Seminarium w Warszawie.
25 marca 2019 r., godz. 18.00

Prawosławna Cerkiew w Serbii, męczeńska droga i problemy współczesne.
Ks. Michał Czykwin, Parafia św. Jana Teologa w Białymstoku.
06 maja 2019 r., godz. 18.00

Zarząd Główny Katedra Prawosławna
Bractwa Prawosławnego Teologii Prawosławnej Diecezja
św. św. Cyryla i Metodego Uniwersytetu w Białymstoku Białostocko-Gdańska
w Białymstoku