cerkiew.pl

Zespół Wokalny muzyka.cerkiew.pl ogłasza nabór na nowy sezon artystyczny

2018-09-24

Zespół Wokalny muzyka.cerkiew.pl jest zespołem muzyki cerkiewnej, działającym przy Wydziale Dyrygentury Chóralnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Powstał z inicjatywy warszawskiej młodzieży w październiku 2016 roku.

Od dwóch lat staramy się, by duchowość prawosławnego śpiewu była stale obecna w warszawskim akademickim środowisku muzycznym. Ponadto głównymi celami zespołu są działalność koncertowa, promocja muzyki cerkiewnej w kraju poprzez wykonawcze uwydatnianie jej walorów duchowych i artystycznych oraz dokonywanie nagrań na potrzeby naszego serwisu.

Zespół tworzy 25 osób: amatorów wykonujących od dziecka muzykę sakralną, absolwentów szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia, studentów akademii muzycznych oraz dyplomowanych muzyków. Pracują oni pod kierownictwem Miłosza Bogicia - absolwenta wydziałów reżyserii dźwięku (w klasach prof. A. Bohdanowicza oraz K. Kuraszkiewicza) oraz dyrygentury chóralnej (klasa prof. K. Kusiela-Moroza), dyrygenta chóru Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej (2010-2012) i lektora parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białystoku.

Dwa lata działalności zespołu przyniosły występy na Zamku Królewskim w Warszawie, Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, Teatrze Kamienica oraz parafiach warszawskich. Jesteśmy laureatami III miejsca Międzynarodowego Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2017”.. Mamy za sobą rejestrację materiału związanego z Bożym Narodzeniem, Wielkim Postem oraz Paschą. W maju bieżącego roku wzięliśmy udział w międzynarodowym projekcie muzycznym występując wspólnie z Chórem Towarzystwa Śpiewaczego BRANKO z Serbii.


Możesz do nas dołączyć, odkrywać wspólnie muzykę cerkiewną i szkolić swój warsztat. Oprócz tego, że jesteśmy chórzystami, tworzymy grupę przyjaciół, spotykającą się poza próbami.

Zapraszamy zarówno chórzystów cerkiewnych, chcących rozwijać talent w chórze akademickim, jak i muzyków pragnących poszerzać swe horyzonty artystyczne. Zgłoś się do nas, przyjdź na pierwszą próbę i rozśpiewaj z nami.

Więcej informacji na wydarzeniu tutaj