cerkiew.pl

Ogólnometropolitalna kolekta na remont Cerkwi w Barlinku

2018-09-17

W miesiącu wrześniu została wyznaczona ogólnometropolitalna kolekta na rzecz remontu zabytkowej cerkwi w parafii pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku (woj. Zachodniopomorskie). Obecnie trwa III etap prac, polegający na remoncie elewacji zewnętrznej (spoinowanie, czyszczenie, wymianę uszkodzonych cegieł i zszycia pęknięć ścian).

Parafia na ten cel częściowo pozyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie oraz środków Gminy Miasta Barlinek i środków własnych. Całość zadania to 304 000 zł. W dalszym ciągu uzyskane wsparcie jest niewystarczające byśmy mogli w całości zakończyć powyższe prace.

Obecnie cerkiew w związku ze złym stanem technicznym i wydaną Decyzją Nakazową Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu została zamknięta. Nabożeństwa odbywają się w użyczonej kaplicy cmentarnej w Barlinku.

Parafia w Barlinku jest nieliczna. Liczy zaledwie 7 rodzin. Wszelkie działania i prace związane z utrzymaniem, remontem cerkwi są nie lada wyzwaniem. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc i wsparcie remontu , byśmy jak najszybciej mogli ponownie sprawować Świętą Liturgię w odremontowanej cerkwi.

Wszelkie wpłaty , ofiary można kierować na konto:
PARIBAS BANK 75 2030 0045 1110 0000 0363 7710
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku
ul Górna 7
74-320 Barlinek
Adres koresp.
Nadbrzeżna 4
73-110 Stargard

Za ofiary i wsparcie
Spasi Hospodi .
Probosz ks. Jarosław Biryłko