cerkiew.pl

VII Kajakowa Pielgrzymka Gródek-Supraśl

2018-08-01

Już po raz siódmy Parafia prawosławna pw. Narodzenia NMP w Gródku we współpracy z Bractwem św. Mikołaja z Białegostoku organizuje kajakową pielgrzymkę na święto ku czci Supraskiej Ikony Matki Bożej w Supraślu.

Pielgrzymi w dwa dni pokonają łącznie ponad 60 km rzeką Supraśl. Zgodnie z legendą ponad 500 lat temu przepłynęli za niesionym wodą krzyżem ojcowie - założyciele supraskiej Ławry. Prawosławni mnisi przenieśli wówczas monaster z gwarnego Gródka, gdyż bezpośrednie sąsiedztwo zamku Chodkiewiczów nie wpływało pozytywnie na ich życie monastyczne.

Koordynatorem pielgrzymki jest dr hab. med. Jan Kochanowicz z bractwa św. Mikołaja w Białymstoku - doświadczony kajakarz.

W poprzednich edycjach pielgrzymki brało udział nawet 60 osób.
W związku z niskim stanem wody na rzece Supraśl, w środę 8 sierpnia pielgrzymka wychodzi o godzinie 10.00 i cały dzień będzie przemieszczać się pieszo.

Plan Pielgrzymki
8 sierpnia (środa)
• 10.00 – zapisy, molebień w cerkwi pw. Narodzenia Bogurodzicy w Gródku
• 10.30 – wyjście w kierunku Słuczanki
• 12.30 – przystanek w Słuczance
• 14.00 – przystanek w Waliłach
• 16.00 – przystanek w Załukach
• 17.00 – przystanek w Nowosiółkach, modlitwy wieczorne, nocleg w Załukach
9 sierpnia (czwartek)
• 7.00 – Boska Liturgia w kapliczce w Nowosiółkach
• 9.00 – spływ w kierunku Zasad
• 12.00 – przystanek w Zasadach
• 14.00 – przybycie do monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu
• 18.00 – całonocne czuwanie

KONTAKT I ZAPISY:
Jakub Greś – tel. 789 063 388 (sms: imię i nazwisko, pesel, adres) – DO 5 SIERPNIA!
WPISOWE: 10 zł (w dniu pielgrzymki)
Osoby do 18 roku życia na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów (dostępne w załączniku). Do 15 roku życia obowiązkowo z pełnoletnim opiekunem.
Organizatorzy:
• Bractwo św. Mikołaja w Białymstoku
• Parafia Prawosławna pw. Narodzenia N.M.P. w Gródku
• Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Gródku