cerkiew.pl

VI Piesza Pielgrzymka do Poczajowa

2018-05-08

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy z Parafii św. Trójcy w Hajnówce wyrusza przez Białoruś i Ukrainę VI Piesza Pielgrzymka do Poczajowa. Opiekę duchową sprawuje Jego Ekscelencja Biskup Hajnowski Paweł.

21.07.2018 r. - Wyjście w dniu święta Kazańskiej Ikony Matki Boskiej.
3.08.2018 r.  - Przybycie do Ławry w Poczajowie.
5.08.2018 r.  - Święto Poczajowskiej Ikony Matki Bożej.

Powrót do Polski autobusem w godzinach nocnych 5/6.08.2018 r.
Koszt pielgrzymki 250 zł.

Kontakt: 661745554.